ระบบห้องสมุดโรงเรียนสารภีพิทยาคม
SPP Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 2 บาท
ครูฝึกสอน   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
พนง.สารภี   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
2 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูฝึกสอน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
พนง.สารภี   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
3 Royal Thai
 หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูฝึกสอน   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 2 บาท
ครูฝึกสอน   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูฝึกสอน   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   ยืมออกไม่ได้
6 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูฝึกสอน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   ยืมออกไม่ได้
7 Children's books
 หนังสือสำหรับเด็ก
สมาชิกสมัครออนไลน์   You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's books'' at line 1
select * from checkout_rule where member_type='onlineregist' and media_type='Children's books' 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5 ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's books'' at line 1
select * from checkout_rule where member_type='student' and media_type='Children's books' 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5 ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's books'' at line 1
select * from checkout_rule where member_type='teacher' and media_type='Children's books' 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5 ยืมออกไม่ได้
ครูฝึกสอน   You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's books'' at line 1
select * from checkout_rule where member_type='นักศึกษาฝึกประสบการณ์' and media_type='Children's books' 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5 ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's books'' at line 1
select * from checkout_rule where member_type='บุคคลภายนอก' and media_type='Children's books' 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5 ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's books'' at line 1
select * from checkout_rule where member_type='พนักงานในโรงเรียน' and media_type='Children's books' 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5 ยืมออกไม่ได้
8 bk
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูฝึกสอน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนง.สารภี   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
9 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูฝึกสอน   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   ยืมออกไม่ได้
10 ASEAN
 หนังสืออาเซียน
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูฝึกสอน   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
พนง.สารภี   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2017. All Rights Reserved.